Woon- en Zorgcentrum de Bekelaar - Kliniekstraat 2 - 3920 Lommel ; tel 011 54 95 00 ; info@debekelaar.be

Zorgverlening

We streven naar een optimale opvang van de bewoner. Deze wordt gewaarborgd door een multidisciplinair team.
De verschillende disciplines zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesist, ergotherapeuten,… werken nauw samen om de zorgverlening optimaal te laten verlopen. Zij proberen dit te doen met respect voor het levensverhaal van elke bewoner, zijn/haar privacy en autonomie.

Er is tevens een coördinerend en raadgevend arts (CRA) aan het WZC verbonden, die de medische activiteiten in het WZC coördineert.
De keuze van de huisarts is echter vrij. Indien de bewoner of de familie geen uitdrukkelijke keuze kenbaar maken, zal het WZC beroep doen op de CRA.

Binnen het WZC zijn verschillende werkgroepen werkzaam die voortdurend de zorg rond de bewoner proberen te optimaliseren. Enkele voorbeelden: palliatieve werkgroep, werkgroep voeding en maaltijdbegeleiding, vallen en vrijheidsbeperkende maatregelen, incontinentiezorg, pastorale werkgroep,…

Een ziekenhuisopname gebeurt na overleg met bewoner, huisarts, familie en verzorgend team. Zo kan er bij dringende situaties een oplossing volgens uw wensen geboden worden. Wij achten een eventuele opname in het ziekenhuis enkel nodig omwille van strikt medische redenen.

 
 

Startpagina | Historiek | Bestuur | Opdrachtsverklaring | WZC | Kortverblijf WZC | Dagverzorging NOAH | Dienstverlening Contact
Studenten | Links | Vacatures | Activiteiten | Kwaliteitszorg | Mededelingen | Sitemap