Woon- en Zorgcentrum de Bekelaar - Kliniekstraat 2 - 3920 Lommel ; tel 011 54 95 00 ; info@debekelaar.be

Identiteit

Elke bewoner is uniek. Wij hebben aandacht voor de eigenheid van de bewoner en het verhaal achter iedere bewoner. Wij willen een huis zijn waar het aangenaam vertoeven is. Het welbevinden (vanuit een totale benadering) van bewoners, personeel, vrijwilligers en naasten is ons streefdoel. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt. Wij willen dat onze bewoners zich gewaardeerd voelen en hebben oog voor het sociaal netwerk van de bewoner. We willen duidelijkheid scheppen, ruimte maken voor vragen en een open communicatie. We willen in dialoog gaan met onze bewoners om zorg op maat na te streven en dit op basis van wederzijds respect. Van bij opname willen we over onze begeleiding en zorg ethisch reflecteren en een kader creŽren van waaruit beslissingen genomen worden. Privacy en veiligheid genieten een bijzondere aandacht in de geboden zorg- en dienstverlening Wij willen de bewoners stimuleren in hun zelfstandigheid maar zullen ook de mogelijke passiviteit van de bewoner respecteren. Dit alles willen we realiseren rekening houdend met het wettelijk kader en vanuit een financieel verantwoord beleid.

 
 

Startpagina | Historiek | Bestuur | Opdrachtsverklaring | WZC | Kortverblijf WZC | Dagverzorging NOAH | Dienstverlening Contact
Studenten | Links | Vacatures | Activiteiten | Kwaliteitszorg | Mededelingen | Sitemap