Woon- en Zorgcentrum de Bekelaar - Kliniekstraat 2 - 3920 Lommel ; tel 011 54 95 00 ; info@debekelaar.be

Inspraakorgaan

Via de woonzorglijn (078/15.25.25), de ideeënbus en het suggestieboek kunnen eventuele bemerkingen, bedenkingen of klachten geformuleerd worden. Er is een klachtenprocedure die is neergeschreven in het kwaliteitshandboek. De gebruikerraad waar de bewoners en familieleden in vertegenwoordigd zijn komt 2 keer per jaar samen op afdelingsniveau.

Zeswekelijks wordt er op elke afdeling met de bewoners een “praatgroep” georganiseerd die geleid wordt door een leidinggevende.

 
 

Startpagina | Historiek | Bestuur | Opdrachtsverklaring | WZC | Kortverblijf WZC | Dagverzorging NOAH | Dienstverlening Contact
Studenten | Links | Vacatures | Activiteiten | Kwaliteitszorg | Mededelingen | Sitemap