Een compliment of klacht?

Wij bieden graag een luisterend oor. Praat er dus zeker over met de betrokken persoon. Wanneer dit niet kan of mogelijk is, kan je steeds gebruikmaken van onze klachtenregeling.

Een klacht indienen bij de ombudsvrouw kan zowel mondeling als schriftelijk. Zij helpt je graag op weg en is iedere werkdag bereikbaar tijdens de kantooruren. Weet dat onze klachtenprocedure ook omschreven staat in de interne afsprakennota die elke bewoner heeft ontvangen bij zijn/haar verhuis naar ons centrum.

Gegevens Marlies
Tel. 011 71 05 00
marlies.delanghe@zusters-berlaar.be

 

Klachtenprocedure Lokaal dienstencentrum “De Vlasgaard”

Voor info rond de klachtenprocedure of procedure rond gensoverschrijdend gedrag binnen Lokaal dienstencentrum “De Vlasgaard” kan je steeds contact opnemen met de centrumleider:

Daisy Knapen
tel. 011 71 05 500
dienstencentrum@debekelaar.be